overdracht oude website

Van harte welkom

 We hopen dat we u met deze webpagina’s nog beter kunnen informeren over de praktijk

 Raadpleging: enkel op afspraak via 011 63 25 48 of ONLINE AGENDA

http://agenda.sanmax.be//access_public.php?dcode=387

 Uw afspraak annuleren kan u via 011 63 25 48 of via info@drieven.be

Huisbezoeken, inlichtingen, uitslagen of Dr. Ieven zelf: 011 44 68 55 (zie ook blokje PRAKTIJKINFO-ADVIES)

Spoedgevallen: 011 44 68 55      of      ziekenwagen 112

 E-mail: info@drieven.be

RAADPLEGINGEN ENKEL OP AFSPRAAKKom op raadpleging als het enigszins kan. Huisbezoeken zijn voor minder mobiele of zwaar zieke patiënten.
Het werken in de consultatieruimte zelf geeft voor de huisarts het meeste voordeel :
het dossier is bij de hand, er is meer materiaal ter beschikking, het onderzoek gebeurt in goede omstandigheden.
Hoe een AFSPRAAK maken?1) Telefoneer naar 011 63 25 48. Dit kan 24u/24 , 7d/7Geef steeds de naam en voornaam van diegene waarvoor u een afspraak maakt. Komt u met meerdere personen naar één afspraak, meldt dit dan duidelijk vooraf. Per afspraak wordt 15 minuten voorzien. Denkt u meer tijd nodig te hebben, laat het gerust vooraf weten. Kom steeds tijdig naar uw afspraak, anders laat u iedereen die volgt wachten. Bent u verhinderd, laat het ons dan ook weten. Iemand anders kan uw plaats innemen.2) ONLINE-AGENDA: klik op onderstaande linkhttp://agenda.sanmax.be//access_public.php?dcode=387Indien u een afspraak van de online-agenda wil annuleren kan dit enkel via 011 63 25 48 of viainfo@drieven.be

 

Behalve in dringende gevallen dienen huisbezoeken aangevraagd te worden voor 12 uur ’s morgens. Vermeld bij uw aanvraag uw naam, adres en telefoonnummer. Huisbezoeken worden gereserveerd voor het geval u zelf niet naar de arts kan komen

Voor huisbezoeken telefoneer naar 011 44 68 55

 

Wanneer dringende hulp nodig is…. mag u natuurlijk altijd bellen! Telefoneer als het kan liefst zelf, dan kan u reeds met de dokter overleggen. Vraag niet nodeloos om dringende hulp: dit neemt veel tijd in beslag en doet andere zieken wachten.Spoedgevallen: 011 44 68 55 of ziekenwagen en MUG via 112

Langdurige telefoongesprekken tijdens de consultaties zijn erg storend. U hebt dit misschien al zelf ervaren.Voor telefonische inlichtingen kan u contact opnemen via 011 44 68 55.  Vaak zal u danterechtkomen bij de telefoniste.  Zij zal:ofwel uw naam en telefoonnumer noteren zodat uw arts u nadien zo snel mogelijk kan terugbellenofwel, indien nodig, U rechtstreeks met de arts verbinden.Tijdens het “telefonisch spreekuur” kan u via 011 44 68 55 RECHTSTREEKS met Dr. Ievencontact opnemen voor het opvragen van uitslagen of voor inlichtingen:

dinsdag: tussen 12 en 13 uur

woensdag: tussen 12 en 13 uur

vrijdag: tussen 12 en 13 uur

 

Voorschriften telefonisch aanvragen is enkel bedoeld als noodoplossing en niet ter vervanging van een raadpleging. Wij begrijpen zeer goed dat u soms onverwachts een voorschrift te kort komt, voorzie echter tijdens uw raadpleging dat u voldoende medicatievoorschriften vraagt aan de arts, dan worden deze formaliteiten overbodig.Voorschriften, attesten en verwijsbrieven worden zoveel mogelijk ter gelegenheid van een raadpleging opgemaakt. Indien om een of andere reden ze pas later beschikbaar zijn kan u ze enkeltijdens de raadplegingen afhalen.Op maandag, dinsdag en vrijdag tussen 9 en 12 uur en tussen 18 en 20 uur.Op woensdag tussen 9 en 12 uur en tussen 14 en 16 uurOp donderdag tussen 9 en 12 uur.Voor de telefonische permanentie (afspraken, opvang van telefoon tijdens de raadpleging ed)doen wij beroep op een telesecretariaat. 

De geldende tarieven zijn conform de riziv-normen

Tijdens de verlof periodes kan u vrij een andere arts kiezen. Hij zal mij nadien de nodige informatie bezorgen.

Alle nuttige inlichtingen vindt u op de website van de Noord Limburgse Huisartsenkringwww.mediwacht.be

U klickt dan op het onderdeel WACHTDIENST

 

Uw huisarts staat in voor het bijhouden en coördineren van uw GMD, dit is uw  Globaal Medisch Dossier.  Het verzamelen van al uw medische gegevens door één huisarts draagt bij tot een verhoogde kwaliteit van de zorg voor uw gezondheid.  Uw huisarts is het best geplaatst om een verwijzing “op maat” te organiseren, en dankzij dit globaal medisch dossier wordt de communicatie tussen de specialist, uw huisarts en andere zorgverstrekkers geoptimaliseerd.Voor het bijhouden en coördineren van uw dossier voorziet het RIZIV een vergoeding. Uw arts zal hiervoor een door het RIZIV vastgesteld bedrag aanrekenen.  Hij doet dit rechtstreeks bij het ziekenfonds, éénmaal per kalenderjaar. U hoeft enkel het daarvoor voorziene attest te ondertekenen tijdens een raadpleging. Vanaf dat ogenblik geniet u 30% vermindering op het remgeld voor elke raadpleging bij uw huisarts.
Bij verhuis of wijziging van huisarts kan het dossier, op uw vraag, doorgegeven worden aan de nieuwe huisarts. Pas het volgende kalenderjaar betaalt u dan de GMD-bijdrage aan deze arts.
Indien u 75 jaar of ouder bent, of indien u chronisch ziek bent (uw ziekenfonds bepaalt dit aan de hand van wettelijke criteria), geniet u ook van 30% vermindering op het remgeld tijdens een normaal huisbezoek.

Tijdens de week is er vanaf 1 mei 2009 een nieuwe regeling:Er is een gemeenschappelijke wachtdienst voor de ganse regio Hamont, Achel, Kaulille en Sint-Huibrechts-Lille op:maandag,dinsdag, woensdag en vrijdag vanaf 19_uur ‘s avonds tot 8 uur ‘s anderendaags ‘s morgens.donderdag van 12 uur tot 8 uur vrijdag morgenU kan de wachtdienst bereiken via het centrale oproepnummer 011 66 66 12 

Wachtdienst apothekers: http://www.apotheek.be/index.cfm?cat_id=4&lang=nl

 

Tijdens de week is er vanaf 1 mei 2009 een nieuwe regeling:Er is een gemeenschappelijke wachtdienst voor de ganse regio Hamont, Achel, Kaulille en Sint-Huibrechts-Lille op:maandag,dinsdag, woensdag en vrijdag vanaf 19_uur ‘s avonds tot 8 uur ‘s anderendaags ‘s morgens.donderdag van 12 uur tot 8 uur vrijdag morgenU kan de wachtdienst bereiken via het centrale oproepnummer 011 66 66 12 

Wachtdienst apothekers: http://www.apotheek.be/index.cfm?cat_id=4&lang=nl

 

Website van de Noord Limburgse Huisartsen  www.mediwacht.beInfo over huisartsen, apothekers, wachtdiensten per regio: www.mediwacht.be