HUISBEZOEKEN

Behalve in dringende gevallen dienen huisbezoeken aangevraagd te worden voor 12 uur ’s morgens. Vermeld bij uw aanvraag uw naam, adres en telefoonnummer. Huisbezoeken worden gereserveerd voor het geval u zelf niet naar de arts kan komen

Voor huisbezoeken telefoneer naar 011 44 68 55